Nieuw deel H0-clubbaan in de maak

Er is nieuwe muurbedekking ter voorbereiding van vernieuwing linkerdeel van de H0-clubbaan aangebracht. De muur ziet er nu lekker strak uit. De opbouw van de baan is modulair (geen modules), zodat de baan verhuisbaar blijft. Er kunnen evenwel modules aan gekoppeld worden. Tijdens het overleg van de H0-groep op 29 september 2020 is besloten om de gehele clubbaan op deze manier te vernieuwen, dus niet alleen de linkerhelft. Zie impressie van een vernieuwde H0-clubbaan: video.

Het voordeel is dat er geen verbindingsproblemen, onder meer hoogteverschillen, meer zijn tussen de linker- en rechterhelft. Bovendien kunnen de diverse thema’s die op de baan gestalte gaan krijgen in één totaalontwerp worden geïntegreerd.