Vernieuwing H0-clubbaan in nieuwe fase

Het aanbrengen van rails en wissels op het vernieuwde linkerdeel van de H0-baan vordert gestaag (Bernard Kok, Harry Bebingh). De rechterkant van de H0-baan staat op de nominatie om ook te worden afgebroken. Daar wordt in week 3 mee gestart. Daarna kan dit deel ook opnieuw worden opgebouwd. Zie voor een impressie van de totale nieuwe baan: video (Jan Hendriks).

Tijdens het overleg van de H0-groep op 29 september 2020 is besloten om de gehele clubbaan op deze manier te vernieuwen, dus ook de rechterhelft. Op de gehele baan kan dus gewerkt worden met één geïntegreerd ontwerp. 

Wat betreft de spoorbruggen is tijdens het overleg op 27 oktober gekozen voor de Walfridusbrug bij Groningen en Zeehavensluis bij Delfzijl. De Walfridusbrug moet heel precies worden nagebouwd. Wat betreft de Zeehaven sluis bij Delfzijl gaat het niet om een exacte kopie, maar om een nog nader te bepalen variant ervan.