Agenda

Vergaderingen
Donderdag 10 oktober 2019        18.45 uur   Beursevaluatie Bestuur
Donderdag 10 oktober 2019       20.00 uur   Overleg vaste H0-clubbaan
Woensdag  16 oktober 2019        18.00 uur   Bestuursvergadering: voorbereiding ALV
Woensdag  23 oktober 2019       18.00 uur   (vervolg, indien nodig)
Vrijdag        22 november 2019   20.00 uur   Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Beurzen 2020
Zaterdag 25 januari 2020 10.00-15.00 uur
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 10.00-16.00 uur: tweedaagse beurs

Contact: secretaris@mscrailrunners.eu