Hoogoven modules

Dit staalcomplex bestaat uit vijf modules met daarop: cokesfabriek, koeltorens, 3 hoogovens, affakkelinstallatie, zuurstofbollen, wals werk en staalfabriek. De modules zijn 120 x 60 cm. Voor deze modulen worden smalle bakken van 120 x 30 cm geplaatst waarop de hoofdsporen liggen die aansluiten bij de aan het staalcomplex gekoppelde andere modules.