Corona

corona-busch002

Er geldt een veiligheidsprotocol in onze clubruimten, want we zorgen goed voor elkaar!
De clubruimten zijn geopend op dinsdag- en vrijdagavond en voor workshops.
De deuren worden gesloten om 21.00 uur.
Het clubgebouw wordt gesloten om 22.00 uur.
Er zijn voorlopig géén maandelijkse familierijdagen.

Veiligheidsprotocol in verband met corona:
– je komst van tevoren melden bij: Michael Arends, 06-46358003
– maximaal tien man in de ruimte met de bar, dat is exclusief barpersoneel
– maximaal zes man in de werkruimte op nr. 30
– houd altijd 1,5 meter afstand tot andere aanwezigen
– schud geen handen, was ze regelmatig met water en zeep
– de stoelen bij de tafels op 1,5 meter van elkaar houden!
– kom niet aan elkaars spullen en leen geen gereedschap uit
– desinfecteer gebruikte gereedschappen en zitplaatsen 
– kuch of hoest je, ben je verkouden of heb je verhoging? Blijf thuis!
– hoesten of niezen in je elleboog
– is er een zieke bij je thuis, kom dan niet naar de club
– achter de bar mag één persoon staan; volg aanwijzingen barpersoneel op
– niet betalen met kasgeld, maar pinnen (minimumbedrag voor pinnen is € 1)
– bij binnenkomst handen desinfecteren (desinfectiemiddel staat klaar) 
   of wassen met water en zeep (dat is nog steeds het beste)
– na toiletbezoek handen wassen en desinfecteren
– deurkrukken regelmatig desinfecteren
– de nooduitgang (bij de kapstok) is altijd open: 
    bij voorkeur die als uitgang gebruiken.

Dit veiligheidsprotocol geldt voor alle aanwezigen, inclusief sleutelhouders en bezoekers.

Busch 7910 (bovenaan) en 7911 (in beeld).