Over onze vereniging

Onze clubruimte en de clubavonden

De vereniging heeft de beschikking over een eigen clubruimte en wel in twee kelders van een flatgebouw in Groningen-Zuid. Nog niet zo lang geleden is de clubruimte grondig vernieuwd.
Na een lange, maar heel gezellige verbouwing, kunnen we ons dan ook weer helemaal richten op de activiteiten waar we eigenlijk lid voor zijn geworden.
De clubruimte bevindt zich aan de Van Iddekingeweg 42-1, 9721 CJ Groningen (wijk Helpman). Heb je vragen, maak dan gebruik van het formulier: http://mscrailrunners.eu/contact/
In ons clubgebouw is ruimte voor diverse bezigheden, zoals o.a. het werken aan de vaste banen of aan de modulebanen. Verder is er gelegenheid om te lezen, filmpjes te bekijken of natuurlijk gewoon een drankje van de bar te nuttigen en ervaringen, kennis en materiaal uit te wisselen met clubgenoten. Ook bestaat er de mogelijkheid om films te vertonen of bij gelegenheid een spreker uit te nodigen over een bepaald hobbyonderwerp.
De clubruimte is rookvrij, maar om rokers tegemoet te komen is een aparte rookruimte voorzien van een comfortabele treinbank.

De BiVi
In het clubgebouw hebben we de beschikking over een eigen collectie boeken, video’s en tijdschriften op grootspoor- en modelspoorgebied. Alle leden kunnen hier vrij gebruik van maken en er bestaat tevens de mogelijkheid om te lenen.

De organisatie
De modelspoorclub Railrunners heeft een bestuur bestaande uit vier leden die de algemene gang van zaken coördineren. Voor een aantal activiteiten binnen de vereniging zijn er aparte aanspreekpunten in de vorm van een activiteitencoördinator of beheerder. Zo worden de H0- en N-modulebanen, de vaste H0- en N-clubbanen, de bibliotheek/videotheek en het bar- en clubgebouwbeheer in goede banen geleid. Per jaar vindt minimaal één algemene ledenvergadering plaats en worden door de leden de hoofdlijnen van de activiteiten en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld. Van tijd tot tijd ontvangen de leden de clubkrant Railpost met daarin activiteiten en wetenswaardigheden.

De NMF
Onze vereniging is samen met ruim 80 soortgelijke verenigingen aangesloten bij de Nederlandse Modelspoor Federatie, de overkoepelende organisatie voor modelspoorclubs in Nederland. De NMF heeft onder andere een lespakket uitgebracht waar scholen hun voordeel mee kunnen doen.


Een blik op De Grote Verbouwing…

Een blik op onze ruimten…